Böcker

Böcker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tattva Sandarbha är den första boken av sex om Sanatana Dharma eller andlig vetenskap. Denna vetenskap (som är den första vetenskapen alla kategorier) fokuserar dels på de vediska urkunderna om bhaktiyoga, dels på den levande traditionen från Srila Krisna Caitanya Mahaprbhu. Traditionen relaterar till människor som för budskapet vidare från urkunderna och från de som efterlevt dem. Utan tradition saknas möjlighet till korrekt åtkomst av urkunderna.

 

Det är första gången som Tattva Sandarba översätts och ges ut på svenska. Boken innehåller svenska versifieringar och poetiseringar av sanskritstroferna samt även tillhörande kommentarer av Nitadasa.

 

Nitaidasa blev intresserad av vedisk filosofi redan under 50-talet då han hittade och började översätta Patanjalis Yogasutras. I början av 60-talet påbörjade han studier i sanskrit. I samband med forskning på sömn, studerade han Mandukhya-upanishaden om vakenhet, dröm och sömn.

 

I början av 70-talet mötta och levde han tillsammans med Walther Eidlitz (Vamandas), vars lärare Svami Sadananda också han starkt bidrog till att återuppväcka den glömda relationen till Krishna och därmed till bahaktiyogan. En relation som för övrigt alla haft.

 

Nitaidasa fick sitt andliga namn på Srila Jiva Gosvamis Avirbhava i januari 1981 i Radhakunda vid Srila Jivas bhajankutir. Nitadasas diksaguru Haripadadasa Maharaj tillhör Advaita-grenen av Gaudiya Vaisnava Sampradaya. Haripada mötte Svami Sadananda vid Mumbai-universitetet 1946 och gick därefter till Vraja, där han förblev till sin död 1985

 

Nitaidasa har besökt Radhakunda varje år sedan 1979 och tillbringar ca 7 år sammanlagt på denna plats, som varje år besöks av åtskilliga miljoner pilgrimer varje år

 

 

 • Du beställer hem boken genom att E-posta ditt namn och din adress till post@bhajankutirashram.se
 • Samt ger en gåva på minimum 150kr till ABC ASHRAM RADHAKUND BG 5982-7683
 • Gåvan går oavkortat till Sri Yugal Bhajan Kutir Ashram i Radhakund.

 

 

Management

Centrets manager, Shivdas och hans hustru Vibha, tillsammans med deras fyra barn, är de som driver och utvecklar och har sin utkomst vid Bhajan Kutir Āśraman.

Vibha

 

Kontakt

 • Shivdas: 0091 90 12 262603
 • post@bhajankutirashram.se

Shivdas

 

Kostnad

 • Kostnad för mat och logi är ca 200 SEK om dagen.
 • Rent vatten finns att tillgå
 • Internet finns att tillgå
 • Eget rum med toalett/dusch

 

Transport

Radhakund ligger i delstaten Uttar Pradesh (’Norrland’) ca 130 km sydost om New Delhi. Från Delhi åker man buss till Govardhan och autoriksha (4 km) till Radhakund eller tåg till Mathura och buss till Vrindavan och autoriksha till Radhakund. Enklast är det att åka taxi från flygplatsen, bokad av Shivdas, för en kostnad av ca 450 SEK.

 • ca 130 km från Delhi
 • ca 4 tim med taxi från Delhi
 • Taxikostnad ca 450 SEK
 • Boka taxi genom att kontakta Shivdas via telefon.