Om

Bhajan Kutir Āśrama

Vår Bhajan Kutir Āśrama ligger strax utanför Radhakund som anses vara den heligaste platsen i vårt kosmos, eftersom gudinnan Rādhā var där, och enligt traditionen fortfarande är där och leker med sin älskade Krishna och alla deras eviga följeslagare.

 

Betydelse

Bhajan kan göras på många sätt medan grundprincipen innebär att tjäna Gud, dvs Krishna, enligt vaishnava-traditionen som är (vetenskapligt) grundad i de vediska urkunderna. Bhajan betyder alltså ’tjänande’. Ordet bhajan kommer från ordroten √bhaj som betyder ’att tjäna’. Många förknippar ’bhajans’ med lovprisande sånger. Bhakti och bhaktiyoga är också härledningar från ordroten √bhaj. Kutiḥ (kutir före vokal) betyder närmast ’cell’ eller ’hydda’ och byggdes i bhakti-traditionen troligtvis första gången för Raghunātha Dāsa Gosvāmī som satt vid Radhakundas strand i solhettan, mediterande över Radha-Krishnas lekar. Detta skedde på 1500-talet. Āśrama betyder ett ställe där lugn och frid råder, och dit människor är välkomna.

 

Historia

Markområdet där āśraman ligger förvärvades år 2000 av svenska Samverkangruppen. Efter åtta år öppnades bhajan kutir āśraman för besökare av olika slag, - huvudsakligen pilgrimer från olika delar av världen, inte minst Sverige. Vår bhakti-tradition kan sägas inledas (1972) i och med nära fyra års samvaro med Vamandas eller Walther Eidlitz, och några möten med hans guru Svami Sadananda, vars guru var Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Nitaidas mottog diksha av Haripadadas Maharaj i januari 1981 i Radhakund.

 

ABC

Redan på 80-talet såddes frön till en sk public charitable trust eller en ideell stiftelse för hjälpverksamhet. Den kallades Anukulyena Bhakti Carana Saṅgī som kort och gott kan översättas till ABC-sällskapet. Begreppet anukulyena pekar på kvaliten genom att betyda ‘allt som är befrämjande för’. Bhakti är den yogaform som handlar om fördjupat tjänande av den Enastående Gudspersonlighet som ligger bakom samtliga vediska urkunder som t.ex. Mahābhāratam med Bhagavad Gītā, de arton sk purāṇas med Bhagavatam som den främsta, osv. Carana betyder bl.a. uppförande, beteende, inställning, aktivitetet, medan Saṅgī betyder sällskapet/gemenskapen. ABC-sällskapet etablerades som public charitable trust runt 2005 och har sen dess gjort smärre insatser i Rādhākuṇḍ i form av vägarbeten, städning, utdelning av mat mm. Som stiftelse kommer ABC-sällskapet så snart som möjligt överta ägandet av vår bhajan-kutir -āśrama.

 

 

Bilder

Management

Centrets manager, Shivdas och hans hustru Vibha, tillsammans med deras fyra barn, är de som driver och utvecklar och har sin utkomst vid Bhajan Kutir Āśraman.

Vibha

 

Kontakt

  • Shivdas: 0091 90 12 262603
  • post@bhajankutirashram.se

 

Shivdas

 

Kostnad

  • Kostnad för mat och logi är ca 200 SEK om dagen.
  • Rent vatten finns att tillgå
  • Internet finns att tillgå
  • Eget rum med toalett/dusch

 

Transport

Radhakund ligger i delstaten Uttar Pradesh (’Norrland’) ca 130 km sydost om New Delhi. Från Delhi åker man buss till Govardhan och autoriksha (4 km) till Radhakund eller tåg till Mathura och buss till Vrindavan och autoriksha till Radhakund. Enklast är det att åka taxi från flygplatsen, bokad av Shivdas, för en kostnad av ca 450 SEK.

  • ca 130 km från Delhi
  • ca 4 tim med taxi från Delhi
  • Taxikostnad ca 450 SEK
  • Boka taxi genom att kontakta Shivdas via telefon.