Vision

Vision

JAYA som är ett välkänt hälsningsuttryck (Jay Śrī Rādhe, Jay Śrī Kṛsṇa, osv) i den andliga traditionen, betyder också ’den genom vilken man föds’, alltså kvinnan.

Vid Bhajan Kutir Āśraman instiftades (julen 2014) en så kallad Jaya-skola, där Jaya står för Jiva-Amrita-Yoga-Alayam eller mer korrekt (i Roman transliteration): jīvāmṛtayogālayam. Skolan avser lära ut bl.a. bhaktiyoga, bengali, sanskrit och indisk filosofi.

 

- ’Jīva’ associerar dels till Śrīla Jīva Gosvāmī, - ett vaishnava-helgon som får anses står för den andliga vetenskapen i modern tid, dvs mitten av 1500-talet, - dels betyder jīva också levande varelse, till vilka skolan riktar sig.

- Amṛta associerar dels till Śrīla Jīva Gosvāmīs Hari-nāma-amṛta-vyakāraṇam, en banbrytande och i allt, helt korrekt sanskrit-grammatik i bhakti-traditionen, dels i betydelsen a-mṛta, dvs odödlig och i överförd mening även ambrosia eller ljuvlig nektar.

- Yoga står främst för sādhana-bhakti-yoga som utan vidare kan anses vara den högsta formen av yogisk disciplin och till vilken alla andra former av yoga gradvis strömmar.

-Ālayam betyder helt enkelt platsen eller stället där a-c utövas.

Till visionerna hör plantering av träd, där enskilda personer, organisationer eller företag kan bidra till plantering och underhåll av ett eller flera träd. Träd och skog på den indiska högplatån som sträcker sig från Delhi till Agra är mer eller mindre helt utrotade och i stort behov av återplantering.

Till denna problematik hör också Indiens nationalfågel, påfågeln, som idag är utrotningshotad. Påfågeln kräver höga träd eller speciella byggnader för sin häckning och vid centret pågår planering av en sk Peacock Sactuary.

Vår plan är att du ska kunna köpa en påfågel i vårt påfågelhägn och på så sätt bidra till artens överlevnad.

Till samma vision hör också att du ska kunna köpa och underhålla en kalv eller en ko i vår goshala. Givetvis kan träd, påfåglar och kor förvärvas och ges bort som gåvor.

Dessa visioner kräver definitiva och konkreta strukturer för att kunna genomföras, till vilka vi återkommer.

Resor

För att underlätta för personer i Sverige att besöka vårt fantastiska ashram planerar vi en 2-veckors gruppresa från Arlanda till Radhakund med helpension vid centret. Tiden planeras till två veckor i mars 2016. I resan ingår yogapass varje dag, undervisning i bhakti, studiebesök i Vrindavan och Barshana, rundvandring (parikrama) runt Radhakund.

 

 

 

 

 

Bilder

Management

Centrets manager, Shivdas och hans hustru Vibha, tillsammans med deras fyra barn, är de som driver och utvecklar och har sin utkomst vid Bhajan Kutir Āśraman.

Vibha

 

Kontakt

  • Shivdas: 0091 90 12 262603
  • post@bhajankutirashram.se

Shivdas

 

Kostnad

  • Kostnad för mat och logi är ca 200 SEK om dagen.
  • Rent vatten finns att tillgå
  • Internet finns att tillgå
  • Eget rum med toalett/dusch

 

Transport

Radhakund ligger i delstaten Uttar Pradesh (’Norrland’) ca 130 km sydost om New Delhi. Från Delhi åker man buss till Govardhan och autoriksha (4 km) till Radhakund eller tåg till Mathura och buss till Vrindavan och autoriksha till Radhakund. Enklast är det att åka taxi från flygplatsen, bokad av Shivdas, för en kostnad av ca 450 SEK.

  • ca 130 km från Delhi
  • ca 4 tim med taxi från Delhi
  • Taxikostnad ca 450 SEK
  • Boka taxi genom att kontakta Shivdas via telefon.